Hyrdedag -::- Herding day

-::- English version below -::-

Igår var Sookie & Vini’s opdrætter Jette her på Sjælland og vi holdt en hyrdedag. Første gang jeg var på, blev jeg udfordret mere end jeg havde forventet 😉 Flokken bestod af fem ældre får samt fire unge får. De ældre var nemme at flytte, men de små flyttede sig ikke – så det blev lidt for meget for min hjerne, at skulle håndtere sådan en kombination af får 😀 Meen, det gik nu ok 😉 Næste gang vi var på, var det kun på de fem ældre får – det var meget nemmere for mig – og Sookie gjorde det rigtigt flot denne gang 😉 Sookie og jeg fik en del mere selvtillid, for fårene ville ikke et sted hen på marken, men det lykkedes os alligevel at få dem flyttet derhen 😀 Ja, Sookie er super!

Vini prøvede at være på fangefold – hun var udenfor hegnet, mens jeg flyttede rundt på fårene. Og Vini er interesseret i fårene – så fedt 😀

Jette havde Gustav med. Vini og Gustav legede i flere timer – og var blevet godt mudrede, så Vini fik tilnavnet: S’Vini 😉
Her er lidt billeder fra dagen:

Sookie hyrder

Sookie hyrder

Sookie hyrder

Sookie hyrder

Sookie Super glad - venter på det bliver hendes tur ;-)

Sookie Super glad - venter på det bliver hendes tur ;-)

Vini ser får for første gang

Vini ser får for første gang

Vini på fangefold

Vini på fangefold

Gustav & Vini

Gustav & Vini

Gustav & Vini leger

Gustav & Vini leger

Gustav & Vini leger

Gustav & Vini leger

Gustav & Vini leger

Gustav & Vini leger

Gustav & Vini leger

Gustav & Vini leger

Vini & Gustav leger

Vini & Gustav leger

Vini & Gustav leger

Vini & Gustav leger

Vini & Gustav leger

Vini & Gustav leger

-::- -::- -::- -::-  -::-  English version  -::-  -::-  -::-  -::-  -::-

Yesterday Sookie & Vini’s breeder, Jette, visited this area of the country and we had arranged a herding day. The first time I was on, I was challenged more than I expected 😉 The flock consisted of five older sheep, and four young sheep. The older ones were easy to move, but the small did not move – it was a too challenging for my brain to handle such a combination of sheep: D However, it went ok 😉 Next time we were on, it was only at the five older sheep – it was much easier for me – and Sookie did really nice this time 😉 Sookie and I got a lot more confidence; the sheep were reluctant to go to a certain place on the field, but we managed anyway to get them moved there 😀 Yes, Sookie is super!

Vini was introduced to the pen – she was outside the fence while I was inside moving around the sheep. And Vini showed interest in sheep – so cool:-D

Jette had brought Gustav with her. Vini and Gustav was playing for several hours – and they were so muddy, so Vini was nicknamed: S’Vini 😉
Above are some pictures from the day.