Hjerte-/lungeorm -::- Heart worm

Da jeg var ved dyrlægen og få Sookie vaccineret i begyndelsen af juni, fortalte dyrlægen, at de fik rigtig mange hunde ind, som fik konstateret hjerte-/lungeorm. Jeg er jo lidt små-paranoid hvad angår hjerte-/lungeorm, da Kopy fik det så ofte. Da jeg hørte Sookie rømme sig en enkelt gang og synes Vini blev hurtigt forpustet, samlede jeg prøver ind – og de var positive 🙁

Hundene er nu på kur og det er heldigvis ret nemt at give dem piller – de tror alt, hvad jeg giver dem er luksusguffer, så de spiser dem som var det mad 😉

De får lov at lege, som de plejer på gåturen, men ellers er al træningsaktivitet sat i bero i mindst to uger.. For ikke at de skal blive helt ulidelige, så laver jeg forskellige tricks med dem. Nu kan både Sookie og Vini næsten “stå på hænder” op ad en væg; løfte henholdsvis højre eller venstre for- og bagben uden at støtte sig op ad noget; stå på bagben og gå baglæns. Derudover øver vi balancetricks – i en lille box eller på træstammer eller sten. Ja, der er heldigvis rigtig mange forskellige tricks, man kan lave, der kan holde ens hund i form og smidig samt få brugt hovedet også 🙂

-::- -::- -::- English Version -::- -::- -::-

When Sookie was at the vet to get vaccinated in beginning of June the vet told me that there are really many dogs that are getting diagnosed with Heart n Lung Worm. When I once heard Sookie clearing her throat and I thought Vini lost her breath quicker than usual I decided to get them tested – and they were tested positive for heart worm 🙁

The dogs are now in treatment and fortunately they believe whatever I serve for them is luxury food – so I just give them the pill and they swallow it without even tasting what I served them 😉 

On our daily walks they get to play as they usually do but all other kind of outdoor training activity is put on hold for at least two weeks. To avoid the dogs being under-stimulated they are doing tricks. Now both Sookie and Vini can almost do “hand-stand” up against a wall; lift respectively left or right front leg and rear leg without any aid; stand up on rear legs and walk backwards. We are also doing tricks for improving balance skills – standing with four paws in a very small box, or standing on big stones, etc. Fortunately there are so many different tricks that can keep your dog fit and agile and also makes them think 🙂