Year 2012 -::- Året 2012

Happy New Year!

Happy New Year!

First, thank you all for following us 🙂 To summarise this year, I can only say it’s been a fun year exceeding all my expectations 😀

Sookie

Agility

Well, can’t brag about many clean runs in agility but I’m anyway really pleased about how we have progressed this year! When we finally have a clean run we are always placed in top 5 and Sookie won most of the clean runs 😀 Thinking about how Sookie started out (she was running nicely but not in full speed) and how she has become a speedy little dog on an agility course is just amazing. But this also made it hard for me to handle her as some of the foundation training is lacking due to she just followed me around so no need for specifically training tight turns – and this is what I’m struggling with now 😉

I signed Sookie up for the European Open Championship (EO) just to get some experience participating in championships. I was so proud of Sookie when we qualified for the EO and even more proud about our runs at the EO! We had a really great agility run but wasted some time at the last part of the course – and yet Sookie became number 24 of 350+ dogs!! This made me realise that she has the speed to do well in the big finals!

Sookie’s running contacts (RC) have improved greatly. From May until Nov she didn’t miss the contact on the Dog Walk (DW) once!! So, so happy 😀 Though she missed the DW contact once on the last competition in November but that was due to me frustrating her 🙁 Anyway, her turns on the DW has improved significantly and she seldom miss a contact at training. Still more work to do on the RC but now we are getting closer to the goal 😉

Herding

Yeah, I’ve been mentioning this a couple of years now, but I had hoped we could participate in a herding trial this year.. but didn’t get to train as much as I had hoped for. Sookie is getting more and more confident at the sheep and is doing great. We just need a little more experience and to be training more often before signing up for a trial. Hope to get the chance in 2013 😉

Vini

Agility

Vini has participated in Silvia Trkman’s online agility foundation class. This class has just been fantastic – I’ve signed her up once again to the class as there are yet a lot to work on – foundation is the key to success 😉 I’m so pleased with Vini’s progress too. She has the speed, the drive and can turn tight – it just feels so good running with her as she reminds me of Elliot – she’s just a less hairy version 😉 I’ve signed Vini up for her first competition (only jumpers class though) in February and I’m so looking forward to start her at competitions.

Vini is also doing Running Contacts. She has a great understanding of hitting the contact and is doing well. I haven’t really started on the turns yet. As it is winter here in Denmark and it’s muddy I can’t train outdoor on my DW. At the indoor training facility there is a wooden DW with paint and sand and this DW is more bouncy than mine. Vini now runs smoothly over it and hits the contact when DW is stabilised – but I don’t want her to get injured due to not having a good grip on the DW wherefore I am only training straight exits after the DW. So have to wait to train the turns until I can train outdoor again. We won’t be ready for the competitions but that’s okay 😉

Herding

Vini is yet inexperienced but doing great! She has the confidence and naturally keeps the distance to the sheep. Even sheep that are hard to move, moves when Vini kindly asks them to do so 🙂 Hopefully I will also get to start Vini at a herding trial in 2013.

Courses

I’ve participated at several courses this year! Never ever have I participated in so many – but it’s been great! If I hadn’t, Sookie wouldn’t be able to be placed in top 25 at the EO nor would I have understood how to handle her and getting her to turn tighter. Same goes for Vini, her understanding of RC would not have been so good if I hadn’t got all the input from so many great handlers. I’m so grateful that I had the opportunity to participate on all those courses and getting such valuable feedback from so skilled handlers – and not to mention, meeting so many nice agility freaks from around the world 😀 A special thanks to Silvia, Olga, Jenny, Zeljko, Janita & Jaakko for your invaluable feedback.

New Year

I’m so looking forward to all our endeavours in 2013 – all plans are not settled yet but I’m sure it’s going to a fun and fantastic year!

I wish you a very Happy New Year. Hope you have a great time ahead 🙂

 

-::- -::- -::- Dansk -::- -::- -::-

Først vil jeg lige takke jer for at følge os her på bloggen 🙂 Kort opsummeret, år 2012 var et sjovt år, der klart oversteg alle mine forventninger 🙂

Sookie

Agility

Hmm.. jeg kan ikke prale af så mange fejlfrie løb, men jeg er alligevel ret glad for, hvordan vi har udviklet os i år! Når vi endelig har et fejlfrit løb, er vi placeret i top 5 og faktisk vandt Sookie de fleste løb 😀 Det er helt utroligt, som Sookie har udviklet sig og den fart hun har fået er helt vildt! Men denne fart har også gjort det svært for mig at ‘handle’ hende, da noget af det grundlæggende træning ikke er helt trænet. Det var ikke så nødvendigt at fokusere på alle aspekter af grundtræningen, da Sookie fulgte mig pænt rundt og der derfor ikke var så stort behov for at træne tætte vendinger – og det er dette, jeg er udfordret med nu…

Jeg tilmeldte mig Sookie til European Open Championship (EO) for at få lidt erfaring i at deltage i de større mesterskaber. Jeg var så stolt, da Sookie kvalificerede sig til EO og endnu mere stolt over, at hun blev nr 24 ud af 350+ hunde! Vi havde de fedeste løb til EO, og tidsmæssigt kan Sookie gøre sig gældende i de store mesterskaber! 

Sookie’s løbefelter (RC) er blevet meget bedre. Fra maj til november har hun ikke misset et eneste felt på balancebommen!! Det er SÅ fedt 🙂 Hun missede dog et felt i det sidste stævne, jeg deltog i, i november – og det var helt klart fordi jeg slet ikke var på og Sookie ikke anede, hvad hun skulle 🙁 Også at dreje efter balancebommen er Sookie blevet væsentlig bedre til og hun misser sjældent et felt til træning. Der er stadig lidt vej til, at felterne er helt perfekte, men vi nærmer os målet 😉

Hyrdning

Ja.. jeg har nu nævnt det i et par år nu, men jeg havde håbet at vi kunne deltage i en hyrdekonkurrence i år.. men jeg fik ikke trænet så regelmæssigt, som jeg havde håbet at kunne. Sookie bliver mere og mere selvsikker på fårene og gør det rigtigt godt! Vi har brug for lidt mere erfaring og at få trænet regelmæssigt før jeg tilmelder mig en konkurrence. Håber at få muligheden i 2013 😉

Vini

Agility

Vini har deltaget i Silvia Trkman’s online agility foundation class. Dette kursus har været ikke mindre end fantastisk – jeg har tilmeldt mig kurset igen, da der stadig er meget at arbejde videre på – og den grundlæggende træning er jo nøglen til succes 😉 Jeg er virkelig imponeret og glad over, hvordan Vini har udviklet sig. Hun har farten, viljen og kan vende snævert – det føles bare så fedt at løbe med hende, da hun minder mig om Elliot – blot i en mindre pelset version 😉 Jeg har tilmeldt Vini hendes første konkurrence (dog kun springklasser) i februar og jeg ser så meget frem til at starte stævner med hende.

Vini har også løbefelter. Hun har en solid forståelse af at ramme feltet og gør det godt. Jeg har ikke trænet at dreje efter balancen endnu. Da det er vinter her i Danmark og det er mudret, kan jeg ikke træne udendørs på min balance. Den balancebom, der står til rådighed i hallen, har ikke gummibelægning og er mere ustabil end min. Vini løber nu fint over bommen og rammer felter, når bommen er blevet stabiliseret – men jeg vil ikke risikere skader på grund af ikke at have et godt fodfæste på bommen, hvorfor jeg kun træner lige linier efter bommen. Så jeg må vente med at træne drej til det er muligt at træne udendørs igen. Vi er så ikke helt klar til stævner, men det er okay 😉

Hyrdning

Vini er stadig uerfaren men gør det godt! Hun er selvsikker og har en naturlig distance til fårene. Selv får, der er svære at flytte, flytter sig for Vini, når hun venligt beder dem om det 😀 Så jeg håber også at få mulighed for at deltage i en hyrdekonkurrence med Vini i 2013.

Kurser

Jeg har deltager i mange kurser i år. Aldrig har jeg deltaget i så mange kurser – men det har været fedt! Hvis jeg ikke havde deltaget, ville Sookie ikke være blevet placeret i top 25 til EO og jeg ville ikke have vidst, hvordan jeg skal ‘handle’ hende og få de kortere buer. Det samme gælder for Vini, hendes forståelse af RC ville ikke have været så god, hvis ikke jeg havde fået alle de input fra så mange fantastiske ‘handlere’. Jeg er så taknemmelig for at have haft muligheden for at deltage i alle disse kurser og for at få så meget værdifuld feedback fra så dygtige ‘handlere’ – for ikke at nævne, at møde så mange agility freaks fra så mange lande 😀 En stor tak til Silvia, Olga, Jenny, Zeljko, Janita & Jaakko for jeres uvurderlige feedback.

Nytår

Jeg glæder mig så meget til alle de ting, vi skal i 2013 – alle planer er ikke på plads endnu, men jeg er sikker på, at det bliver et sjovt og fantastisk år!

I ønskes et glædeligt Nytår. Håber I får et fantastisk år også 🙂